BERLINER Tercüme

Hızlı, güvenilir ve uygun tercümanlık
Hemen Tercüme Hizmetimizden Yararlanmak İçin TIKLAYIN

Ardil Tercümanlık

Ardıl tercüme esnasında tercümanlar, katılımcılarla beraber genelde toplantı masasında otururlar ve herhangi bir teknik donanım kullanmazlar. Bunun dışında ardıl tercüme hizmetinin yaygın kullanım alanları şu şekildedir; Tapu, Mahkeme, Nikah, Noter, Tele Konferans, Video Konferans vb. Ardıl tercüme, konuşmacının sözleri dinlendikten sonra tercüman tarafından hedef dile çevrilmesi ve karşı tarafa aktarılması şeklinde gerçekleşir. Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir. Ardıl çeviri, yazılı çeviriye göre daha fazla dikkat ve çevirisi yapılacak dile tam hakimiyet gerektirir. Yazılı çeviride daha sonra başa dönüp kontrol etme ve düzeltme şansı varken ardıl çeviri esnasında böyle bir şans yoktur. Dinleme, konuşma ve de hitabe kabiliyeti tam olmayan bir tercümanın yaptığı çeviri, katılımcıların birbirlerini yanlış anlamalarına ve istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Bu bakımdan birlikte çalışılacak ardıl tercümanın bilgi birikiminin, konu bağlamında yetkinliğinin ve tecrübesinin olması, taraflar arasındaki iletişimi daha anlaşılır kılar.